1. Introduktion
Velkommen til husleje.dk, der er en del af Husleje ApS, CVR-nummer 41340584, Sophie Magdelenes Vej 3a, 3460 Birkerød. Når du besøger, opretter en brugerkonto, benytter eller køber tjenester på websites hostet af Husleje ApS, accepterer du nærværende vilkår og betingelser.
Køb og adgang til vores tjenester forudsætter, at du har læst nærværende vilkår og betingelser grundigt igennem.
Når du har tilmeldt dig som Husleje Pro bruger på husleje.dk giver dit brugernavn og adgangskode dig adgang udvidet data om danske huslejestatistik. Adgangen er gældende i enten 24 timer eller på kontinuerligt, afhængig af hvilket produkt du har valgt.  Køber du ikke adgang har du brugeradgang til en helt basal huslejestatistsik på postnr. niveau gratis. Det vil være en statistik på gennemsnitlig husleje, på baggrund af alle typer lejemål, og baseret på data der kan gå op til 15 år tilbage i tid.

2. Generelt
Nærværende vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser oplyst og vist i forbindelse med transaktioner på websites hostet af Husleje ApS udgør aftalen mellem dig og Husleje ApS i det hele.
Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf skal løses ved en dansk domstol som værneting.

3. Ændringer af Husleje ApS’ vilkår og betingelser
Husleje ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser vil blive offentliggjort på Husleje.dk og er du abonnement på Husleje Pro modtager du tillige en email med besked herom. Den nye version af Husleje ApS’ vilkår og betingelser vil træde i kraft 30 dage efter offentliggørelse eller fra dit næste køb.
I så fald du ikke ønsker, at den nye version skal gælde for dig, skal du underrette os eller opsige dit abonnement inden for den ovennævnte 30 dages periode. Når den nye version træder i kraft, må du ophøre med at benytte tjenester udbudt af Husleje ApS

4. Registrering
Hvis opretter dig som bruger for a til udvidet huslejestatistik på Husleje.dk, vælger du brugernavn og adgangskode, der giver dig adgang til statistikken for den periode du har valgt. Dit brugernavn og adgangskode er personligt, og du må ikke videregive, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Du forpligter dig til at registrere dig med dit rigtige navn og kontaktoplysninger.
Det er et krav, at du er over 13 år på oprettelsestidspunktet, før du må oprette en bruger.
Du accepterer samtidig at Husleje ApS kan anvende din email adresse til fremsendelse af relevant information om udlejning og husleje samt information, der relaterer sig til brug af Husleje.dk. Dette kan inkludere emails indeholdende tilbud fra selskaber, som er under samme ejerskab som Husleje ApS.
Brugernavn og kodeord er personlige hvad enten disse er oprettet i medfør af privat brug eller kommerciel brug. 
Brud på disse betingelser vil medføre erstatningsansvar og vil blive retsforfulgt. 

5. Sletning af bruger
Du kan til enhver tid og uden yderligere varsel nedlægge eller spærre din brugerkonto ved at sende en meddelelse til kundeservice. Du kan finde kontaktoplysninger til kundeservice på Husleje.dk

6. Sikkerhed
Har du mistanke om at andre, uden din tilladelse, har adgang til din brugerkonto, skal du straks kontakte kundeservice. En kundeservicemedarbejder vil herefter straks kunne nulstille eller spærre din brugerkonto og sende dig nye loginoplysninger.

7. E-mailadresse
Alle informationer og vigtige meddelelser vil blive sendt til din e-mailadresse. Du skal derfor altid sørge for, at den e-mail vi har registeret i dit navn, er opdateret. Dette er dog kun gældende for abonnements-betalende kunder.

8. Personlige oplysninger
Når du opretter dig som bruger, køber produkter eller serviceydelser, tilmelder dig nyhedsbrev, konkurrencer, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere produktet eller serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.  Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med et køb eller tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig. Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køn, alder, men kan også være andet.

Husleje ApS opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Husleje ApS’ sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.
Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Dine oplysninger kan deles med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring. Husleje ApS har ret til ved henvendelse fra politi, domstol eller anden tilsvarende offentlig myndighed at give adgang til samtlige af dine registrerede oplysninger
For mere information om brug af persondata, refereres der til vores generelle Cookiepolitik  - https://husleje.dk/cookie  samt persondatapolitik – https://husleje.dk/persondatapolitik

9. Anvendelse af Husleje.dk
Uanset om du besøger websites hostet af Husleje ApS, opretter en brugerprofil eller annonce eller bruger eller køber tjenester udbudt af websites hostet af Husleje ApS, indestår du for ikke at gøre det følgende:
• Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
• Distribuere skadeligt indhold som virus eller anden software, der kan skade tjenester udbudt af Husleje ApS eller brugere af tjenester udbudt af Husleje ApS
• Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af websites hostet af Husleje ApS
• Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af tjenester udbudt af Husleje ApS
• Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Husleje ApS og tjenester udbudt af Husleje ApS og indsamle indhold uden Husleje ApS’ udtrykkelige skriftlige tilladelse
• Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke
• Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser
• Chikanere andre brugere eller rette henvendelse til andre brugere vedr. ydelser, der ikke udbydes på websites hostet af Husleje ApS
• Udvise en adfærd, der strider imod Husleje ApS’ vilkår og betingelser, den til enhver tidgældende lovgivning eller almindelig etik og hæderlighed
Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, vil din brugerkonto, profil blive lukket ned uden yderligere varsel, og evt. køb vil blive annulleret. Det bemærkes, at et abonnement ikke vil blive tilbagebetalt. Vi forbeholder os ligeledes ret til at banne din IP-adresse.

10. Brug af data
Du må som tredjemand ikke:
• Belaste vores infrastruktur urimelig eller forstyrre driften af websites hostet af Husleje ApS
• Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Husleje ApS og tjenester udbudt af Husleje ApS og indsamle indhold til kommerciel brug
• Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke
• Chikanere brugere eller rette uanmodede henvendelser til brugere på websites hostet af Husleje ApS
• Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre og begrænse adgang til vores ydelser
Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel at banne din IP-adresse.
Ønsker du at købe eller bruge data, bedes du kontakte kundeservice.

11. Forbehold
Husleje ApS tager forbehold for fejl, herunder men ikke begrænset til stave-, taste- og regnefejl, på udbuds- og statistikvisninger. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som Husleje ApS ikke har kontrol over. Husleje ApS er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af førnævnte typer af fejl, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
Såfremt Husleje ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.

12. Partnere til Husleje ApS
På Husleje.dk vil du muligvis kunne interagere med en lang række udvalgte partnere. Husleje ApS deler ingen af de fra dig modtagne personoplysninger med disse partnere, medmindre din særskilte accept heraf modtages for den konkrete opgave. Vælger du at modtage information fra en Husleje ApS Partner, vil du ligeledes altid modtage en særskilt ordrebekræftelse med tilhørende forretningsbetingelser fra partneren.

13. Fortrydelse
Ydelser, der kan købes på Husleje.dk er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at fortryde købet udløber på dette tidspunkt.
Almindelige 14 dages returret, er således ikke gældende for så vidt angår køb af adgang til udvidet huslejestatistik (Husleje Pro) uanset om adgangen er købt som abonnement eller som engangs-tjeneste (24 timers adgang eller lign.).

14. Overtrædelser
Finder du dine IP-rettigheder (ophavsrettighed, varemærkerettighed og/eller andre immaterielle rettigheder) krænket på Husleje.dk, kan du indberette forholdet til kundeservice.

15. Klagemulighed
Ønsker du at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Husleje.dk, bedes du kontakte kundeservice, så vi kan forsøge at løse din klage.
Som forbruger har du derudover mulighed for at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse;
Husleje.dk – kontakt@husleje.dk

Særlige vilkår og betingelser for abonnementsbetalende brugere af Husleje.dk
Udover Husleje ApS’ generelle vilkår og betingelser gælder følgende vilkår og betingelser for dig, der tilkøber forskellige ydelser både i form af abonnementsløsninger.
Ved køb af ydelser på Husleje.dk vil det tydeligt fremgå, om ydelsen er begrænset til en engangsydelse evt. med en specifik angivet periode eller om ydelsen fungerer som et selvfornyende abonnement.

1. Abonnement
1.1 Tegning af abonnement Husleje Pro 
Samtidig med tegning af abonnementet accepterer du, at abonnementet er personligt og derfor kun gyldigt for dig selv eller gyldigt for 1 CVR nr. som vælges ved oprettelse. Du må ikke udlåne, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger, hverken til andre personer eller andre CVR. Nr. Har du mistanke om, at dit abonnement bliver misbrugt, skal du straks tage kontakt til kundeservice.

1.2 Betaling
Abonnementet fungerer som en enkel abonnementsløsning uden binding eller gebyrer, der automatisk fornys ved udgangen af den for abonnementet angivne periode. Når du betaler med kreditkort tilmeldes du automatisk Husleje ApS’s betalingsservice, som betyder at dit abonnement senest 2 dage efter udløb automatisk fornys via dit kreditkort.

1.3 Udeblivende betaling
I tilfælde af, at vi ikke kan trække penge på dit kreditkort (vi forsøger 3 gange i træk), fx. i tilfælde af nyt kreditkort, stopper vi automatisk abonnementet og sender dig en e-mail med mulighed for at indtaste nye kreditkortinformationer. Herefter vil dit abonnement blive genoptaget. Indtaster du ikke et nyt betalingskort, ophører dit abonnement. 

1.4 Opsigelse af abonnement
Du kan opsige dit abonnement når som helst via din brugerkonto, og du bliver kun faktureret for den indeværende periode. Du behøver derfor ikke at bekymre dig om at skulle huske at opsige inden en bestemt dato, da abonnementet ophører den dag, du opsiger det, med udløb af indeværende periode.

2. Fortrydelsesret abonnement
Som forbruger har du efter forbrugeraftaleloven som udgangspunkt ret til at fortryde køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage.
Ved køb af abonnement på Husleje.dk accepterer du, at din fortrydelsesret udløber ved køb af abonnementet, da abonnementet er fuldt udført og leveret umiddelbart efter købet.

3. Husleje ApS’ ansvar
Husleje ApS kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Husleje.dk, hvorfor Husleje ApS fraskriver sig alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af dansk eller international lovgivning. Husleje ApS er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
Såfremt Husleje ApS bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betaler til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 2.000,00.

Husleje ApS 2020.