Persondatapolitik for Husleje ApS

Denne persondatapolitik er fastlagt af Husleje ApS og omfatter hjemmesiden: Husleje.dk

Persondatapolitikken gælder alle brugere, kunder og samarbejdspartnere Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om: 

1.    Hvad er personoplysninger? 
2.    Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor? 
3.    Hvad bruger vi dine personoplysninger til? 
4.    Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?
5.    Hvem deler vi dine personoplysninger med? 
6.    Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde? 
7.    Hvad er dine rettigheder som registreret? 
8.    Opdateringer 

Om Husleje ApS 
Husleje ApS driver hjemmesiden Husleje.dk. 

Formålet er at skabe gennemsigtighed  og en dybere forståelse for huslejeniveauet i Danmark, fordelt på postnumre, boligtype, størrelse og øvrige parametre. Således kan både udlejere og lejere bedre fastsætte og vurdere prisen på et lejemål. 

I forbindelse med driften af Husleje ApS’ virksomhed indsamler og behandler Husleje ApS personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik. Husleje ApS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. 

Hvis du har spørgsmål til denne Persondatapolitik eller til Husleje ApS’ behandling af dine personoplysninger, som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her: 

Husleje ApS
Sophie Magdelenes Vej 3a
3460 Birkerød
CVR-nr.: 41340584

Husleje ApS (husleje.dk): kontakt@husleje.dk

1. Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. 

Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

2. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor? 
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmesider og ydelser samt driften af Husleje ApS’ virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er bruger, kunde eller samarbejdspartner, men vil generelt være tale om kontaktoplysninger og dine markedsføringspræferencer samt Husleje ApS’ rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. 

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Husleje ApS ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din brug af vores hjemmeside og ydelser. 

Husleje ApS indsamler og behandler alene ”almindelige” personoplysninger om dig. 

Generelt for vores hjemmeside er, at der er tale om oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i vores hjemmeside og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed. 

Vi behandler desuden følgende oplysninger: 

Oplysninger, som du giver os, når du som bruger opretter en profil, herunder kontaktoplysninger (navnlig dit navn, e-mail, brugernavn, søgehistorik, samtykke til markedsføring). Såfremt du vælger at tilkøbe visse produkter, kan oplysningerne også omfatte dine betalingsoplysninger. 

 
For samarbejdspartnere: 

Oplysninger, som du giver os, når du i relation til vores samarbejde kontakter os (fx oplysninger som navnlig navn, jobtitel og e-mail, firma telefonnummer o.l.). 


3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Husleje ApS videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed. 

Husleje ApS kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv. 

Husleje ApS.dk videregiver oplysninger om søgninger til medier og journalister til brug for journalistiske formål. 

Husleje ApS tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. 

Husleje ApS videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov. 

Videregivelse udover ovenstående kan endvidere ske med dit forudgående samtykke.

Husleje ApS kan i forbindelse med ovenstående overføre dine oplysninger til samarbejdspartnere etableret i andre lande, herunder lande uden for EØS. I disse tilfælde vil Husleje ApS dog sikre, at dine personoplysninger også beskyttes hos sådanne tredjeparter, herunder ved indgåelse af databehandleraftaler, brug af EU Kommissionens Standardkontrakter eller til virksomheder, der er certificeret under EU-US Privacy Shield-rammeaftalen. 
Når du besøger Husleje ApS’ hjemmeside, kan du blive bedt om samtykke til lagring af og indsamling af oplysninger fra cookies. Cookies er små tekstfiler, der gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du besøger og anvender. 

Husleje ApS tillader 3. parter at placere cookies ved besøg på Husleje.dk
Sådanne 3. parter placeres gennem adform, der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og en behandling af dine personoplysninger vil derfor ske i overensstemmelse med disse 3. parters egne politikker for behandling af personoplysninger. Du kan undgå, at der installeres cookies ved enten ikke at give samtykke eller ved at ændre dine browserindstillinger. Du har også mulighed for at slette allerede lagrede cookies på din computer eller telefon. 
Se Husleje ApS’ cookiepolitik for yderligere information. 

4. Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv. 

Er du bruger på en af vores hjemmesider, opbevarer Husleje ApS som udgangspunkt dine personoplysninger i den tid, du er aktiv som bruger hos os. Din bruger, og dermed dine personoplysninger kan blive gemt i en periode op til 2 år efter din seneste aktivitet på vores hjemmeside. Oplysningerne kan dog blive gemt for en periode op til 3 år efter du har anvendt din bruger såfremt dette konkret grundes (fx hvis der verserer en tvist). 

Såfremt du vælger at tilkøbe en af vores ekstra ydelser opbevares visse af dine personoplysninger for en periode på 5 år efter dette er sket af hensyn til vores forpligtigelser i henhold til bogføringsloven.

Såfremt du har givet dit samtykke til at modtage vores markedsføringsmateriale og ikke aktivt har tilbagekaldt dit samtykke, slettes dine personoplysninger automatisk efter en periode på 2 år.

Er du tidligere kunde eller samarbejdspartner slettes dine personoplysninger 3 år efter, at en aftale er ophørt, med mindre bogføringsloven forpligtiger os til at opbevare dine personoplysninger for en længere periode.

Det er Husleje ApSs politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

5. Hvad er dine rettigheder som registreret?
Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for Husleje ApS. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagttage rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig som Husleje ApS opbevarer, hvis der er lovgivning som forpligter Husleje ApS til at opbevare disse oplysninger. 

  • Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til. 
  • Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. 
  • Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv. 
  • Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt. 
  • Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt. 
Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik. 

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Husleje ApS’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

6. Opdateringer
Husleje ApS evaluerer og opdaterer løbende denne Persondatapolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Persondatapolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger

Husleje ApS 2020