Hvordan laver vi vores statistik over huslejen? 

Vores mål med husleje.dk er at give et retvisende billede af udbudspriserne på private lejemål over hele Danmark. Til dette formål indhenter vi udvalgte informationer om boliglejemål fra en række forskellige kilder. I praksis bliver udlejning af fast ejendom ikke registreret noget centralt sted, og derfor er opgaven forholdsvis vanskelig da vi må samle data sammen fra mange forskellige lokationer, for dels at have tilstrækkelig data til at kunne give et statistisk repræsentativt billede og dels for at ramme så bredt som muligt. 

Data tages fra lejemål, der udbydes af både privat personer, boligselskaber, pensionsselskaber og en række andre private aktører. 

Vi henter data dagligt eller ugentligt afhængig af kilden, og hver gang vi har hentet ny data bliver denne gennegået af vores algoritmer og "vasket" således at fejlindtastninger og anomaliteter sorteres fra. Fx. vil vi ikke medregne data på en lejlighed, der er angivet til at være mindre end 10 m2, da der i givet fald må være tale om noget andet end en egentlig lejlighed. 

Når data er renset, samles det i ensartede grupper og præsenteres statistisk.


Er huslejestatistikken nøjagtig? 

Statistikken er udtryk for hvad udlejere har indtastet i forbindelse med oprettelse af annoncering og er således "bruger" afhængig i den forstand, at fx. liggetidsberegninger laves ud fra hvornår vi kan sandsynliggøre at et givent lejemål er udlejet. Idet at en udlejer, ikke centralt registrerer en udlejning, kan vi kun sandsynliggøre dette ved at kigge efter hvornår en annoncering for et lejemål er nedtaget eller stoppet. Der kan selvsagt være en diskrepans i mellem det faktuelle tidspunkt hvor udlejer finder en lejer, og hvornår samme udlejer fjerner annoncering. Dette søger vi at tage højde for, såvel som vi gør i andre tilfælde, og desto mere data vi har på et givent post nummer, desto mere nøjagtig vil statistikken blive. Men det udelukker ikke, at der er i nogen tilfælde kan være op til flere annoncer, som grundet udlejerne, bidrager til et misvisende billede. Vi arbejder kontinuerligt på, at lære disse forhold bedre at kende således vi i højere grad kan tage højde for det og justere vores statistiske materiale ind til at give det mest retvisende billede der er muligt. Dertil fjerner vi annoncer fra vores beregninger, som afviger voldsomt fra median-beregninger, her kan fx. være tale om fejlindtastninger, hvor en 2 værelses står til leje til 50.000 pr. md eller lign.

Vi arbejder kritisk med det data vi får ind og dette arbejde sker både algoritmisk, men også i praksis ved daglig gennemgang af nye data, både for at verificere ægtheden af det data, der medtages i vores statistik og for at undgå og udelukke data som forekommer at være resultat af fejlindtastninger eller fejl i forbindelse med vores indsamling af data.

Samlet set er vores data således retvisende, men i "tynde" post nr., hvor der ikke oprettes eller udlejes ret mange boliger, vil data være meget påvirkelig af relativ få annoncer.

Lejestatistik før 2020
Vær opmærksom på at Husleje ApS begyndte at indsamle statistik i 2020, hvormed både statistik over husleje, men særligt udbud og ledighed, fra før d. 1.1.2020 kan være misvisende. Vi havde mulighed for at indsamle en række historiske oplysninger, og valgte at gøre dette samt at inkludere data herfra i vores statistik. Men finder du områder, hvor statistikken forekommer at afvige betydeligt når der ses tilbage fra før 2020 så kan det altså skyldes det forhold, at vi først fra 2020 begynder aktivt at monitorerer og indsamle data fra annoncer fra 2020. 

Kan jeg bruge statistikken til afgøre den lovlige husleje?

I mange tilfælde, vil lejemål være underlagt regulering, som i praksis vil medføre, at den udbudsleje du finder på husleje.dk ikke modsvarer den leje du, i juridisk forstand, må tage for lejemålet. Flere og flere lejemål er undtaget fra egentlig lejeregulering, eller henhører under den del af reguleringen som giver mulighed for at sætte lejen forholdsvis højt, og således uden at fastsættelse af lejen på baggrund af vores statistik vil udgøre et juridisk problem. Det kræver dog en konkret vurdering da mange forhold spiller ind, bla. beliggenhed, kommune, opførelsesår, forbedringer mv. Vi har beskrevet reglerne om lejefastsættelse lidt nærmere her og hvis du ønsker hjælp til at vurdere ejendommens status og  den juridisk lovlige leje, kan SAPU.dk - Sammenslutningen af Private Udlejere hjælpe hermed

Det som huslejestatistikken, her på husleje.dk, siger noget om er således alene hvordan andre lejemål er prissat i et givent post nummer, og kan altså, i nogen tilfælde, ikke anvendes som en retningslinje for den juridsk lovlige leje. 


Kan jeg bruge husleje.dk til at finde konkrete lejemål? 

Vi har ikke kontaktdata på konkrete udlejere i noget omfang. Vi har heller ikke billeder eller andet materiale, der kan identificere et konkret lejemål eller dets tilhørsforhold. Husleje.dk er ikke en formidlingstjeneste, og du finder således ikke dit næste lejemål hos os. Vi indsamler alene data, med henblik på at kunne behandle det statistisk. Hvis du søger et lejemål, kan vi altså ikke være behjælpelig lige så vel som vi ikke tilbyder udlejere, at sætte lejemål til leje via husleje.dk. 
 
For lejere, der ønsker at finde lejemål findes der bla. Facebook grupper, boligportaler og private udlejningssider. 


Yderligere spørgsmål til Husleje.dk og vores statistik 

Opret Husleje.dk bruger her

Er du Professionel udlejer eller ejendomsinvestor? 

Har du flere lejemål, eller planlægger du at skulle have det, er der meget mere til husleje end bare statistik på udbud. Lejeregulering er kort beskrevet her på vores website, men hvis du ønsker professionel bistand til din udlejning, herunder juridisk vurdering af husleje eller vurdering af dine muligheder for at forhøje huslejen så skal du over til vores partner SAPU.dk.

SAPU.dk har finansieret Husleje.dk og er pt. Danmarks største og mest effektive partner for udlejere af fast ejendom, og bistår mere end 1000 udlejere med alt fra administration af lejemål, lejekontrakter, lejevurdering og tvister med lejere i huslejenævn, bolig- eller fogedret.

SAPU Logo 2023.png 813.57 KBBesøg SAPU her