Massive huslejestigninger i vente

31. maj 2022, 00.18

Nettoprisindekset varsler voldsomme stigninger for lejere landet over. Lejestigninger på over 15% venter d. 1.1.2023

Et helt sædvanligt vilkår i lejekontrakter er nettoprisindeksering hver d. 1.1. med udgangspunkt i udviklingen i Nettoprisindekset fra okt-okt de forgående år.
Når vi ser på NPI (Nettoprisindekset) og udviklingen i dette i perioden okt. 2021 til og med april 2022 er dette allerede steget fra 106,7 til 111,6.

Det svarer til en stigning på næsten 5% og vi er altså stadig 6 mdr. fra oktober måned, som bliver den afgørende måned for NPI reguleringen.


Hvis vi ser på NPI udviklingen fra oktober 2021 frem til april og fremskriver den udvikling til oktober måned 2022, forventer vi et oktober tal på omkring 113. Det svarer til en stigning i huslejen pr. 1.1.2023 på ca. 5.6% alene som følge af NPI regulering. 

Dertil kan huslejen stige som følge af udligning af skatter og afgifter. 

Huslejen er allerede steget en del fra 2021 til 2022 når vi ser på den gennemsnitlige udbudte pris pr. m2, men der er ingen tvivl om at stigninger i husleje ikke er slut endnu. På landsplan forventer vi at huslejen fra april 2022 til april 2023 vil stige med ca. 5% (i gennemsnit, målt på lejligheder). 
Dette kommer oven i en stigning på ca. 2,7% i perioden fra 2020-2021. 

Der er ingen tvivl om det er blevet dyrere at bo til leje, men det bliver altså endnu dyrere pr. 1.1.2023 desværre.